Máy phay mua được sử dụng

TấT Cả THể LOạI

Giường kiểu phay - ngang
52
Giường kiểu phay máy - univ. 0-1299 mm x-du lịch
71
Giường kiểu phay - univ. 1300-1999mm x-du lịch
58
Giường kiểu phay - univ. 2000-2999mm x-du lịch
54
Giường kiểu phay - univ. 3000 3999mm x-du lịch
36
Giường kiểu phay - univ. hơn 4000 mm x-du lịch
40
Giường kiểu phay - theo chiều dọc
27
Máy xay đôi trục chính
7
Đi du lịch cột phay máy
115
Máy phay mach.-univ.conv. 0-399 mm x-tr.
109
Máy phay mach.-univ.conv. 400-499mm x-tr.
106
Máy phay mach.-univ.conv. 500-699mm x-tr.
112
Máy phay mach.-univ.conv. 700-999mm x-tr.
154
Máy phay mach.-univ.conv. hơn 1000 mm x-tr.
79
Máy phay mach.-univ.NC/CNC 0-399 mm x-tr.
22
Máy phay mach.-univ.NC/CNC 400-499mm x-tr.
84
Máy phay mach.-univ.NC/CNC 500-699mm x-tr.
213
Máy phay mach.-univ.NC/CNC 700-999mm x-tr.
108
Máy phay mach.-univ.NC/CNC hơn 1000 mm x-tr.
112
Máy phay - ngang
82
Máy phay - theo chiều dọc
129
Tay đòn bẩy phay máy
6
Sao chép phay máy
38
Cam phay máy
1
Trục cam phay máy
3
Key-đường phay máy
24
Planer loại phay M/C - cột đôi
202
Khác
284
Phay đa năng và máy khoan
84
Công cụ phòng phay-univ.conv. 0-399 mm x-tr.
76
Công cụ phòng phay-univ.conv. 400-499mm x-tr.
54
Công cụ phòng phay-univ.conv. 500-699mm x-tr.
62
Công cụ phòng phay-univ.conv. 700-999mm x-tr.
19
Công cụ phòng phay-univ.conv. hơn 1000 mm x-tr.
15
Dụng cụ phòng phay-NC/CNC 0-399 mm x-tr.
15
Công cụ phòng phay-NC/CNC 400-499mm x-tr.
39
Công cụ phòng phay-NC/CNC 500-699mm x-tr.
70
Công cụ phòng phay-NC/CNC 700-999mm x-tr.
28
Công cụ phòng phay-NC/Máy CNC trên 1000 mm x-tr.
15
Phụ kiện và phụ tùng
430
Đại lý tại tiểu thể loại này 950
Mới đến
Hãy thử các Machineseeker app bây giờ!
Machineseeker app cho iPhone Android .
Bạn muốn thực sự dừng lại lịch sử trò chuyện?
Không
×
Máy tìm kiếm trò chuyện
Tên Thư điện tử Thông điệp của bạn đến các đại lý
BẮT ĐẦU TRÒ CHUYỆN VỚI ĐẠI LÝ
  Bạn đang trò chuyện với: 
  Người liên hệ của bạn: 
  
Liên hệ của bạn là đánh máy
GỬI TIN NHẮN
  Bạn đang trò chuyện với: 
  Người liên hệ của bạn: 
  
Liên hệ của bạn dường như không hoạt động
Đóng cửa sổ chat