Dấu trang

Ghi chú : Các máy đã lưu ý của bạn chỉ được lưu trữ tạm thời trên máy tính này.
Bạn không có quảng cáo đã lưu nào!

Đây là cách bạn tạo danh sách theo dõi:
Để lưu quảng cáo trên danh sách theo dõi của bạn, hãy tìm kiếm máy bạn muốn và sau đó nhấp vào biểu tượng "Lưu" () trong danh sách kết quả tìm kiếm. Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào nút Lưu trong chế độ xem chi tiết. Vì vậy, bạn luôn có các mục yêu thích của bạn trong chế độ xem.