Dấu trang - Machineseeker.vn

Dấu trang

Ghi chú: Các máy đã lưu của bạn chỉ được lưu trữ tạm thời trên thiết bị này.
Chú ý: Bạn không có quảng cáo đã lưu nào!

Đây là cách bạn tạo danh sách theo dõi:
Để lưu quảng cáo vào danh sách theo dõi của bạn, hãy tìm kiếm máy bạn mong muốn rồi nhấp vào biểu tượng "Lưu" ( ) trong danh sách kết quả tìm kiếm. Ngoài ra, bạn có thể nhấp vào nút Lưu trong chế độ xem chi tiết. Bằng cách này, bạn luôn có thể xem được những mục yêu thích của mình.