Machineseeker.vn - công cụ tìm kiếm cho máy đã qua sử dụng

Mua máy đã qua sử dụng (1.513)

  • Sắp xếp kết quả

  • giá thấp nhất Giá cao nhất
  • quảng cáo mới nhất quảng cáo cũ nhất
  • Khoảng cách ngắn nhất khoảng cách xa nhất
  • Năm xây dựng mới nhất Năm xây dựng cũ nhất
  • Cập nhật mới nhất Cập nhật cũ nhất
  • Nhà sản xuất A đến Z Nhà sản xuất Z đến A
  • sự liên quan
giá thấp nhất
giá bán
Giá cao nhất
giá bán
quảng cáo mới nhất
Ngày thiết lập
quảng cáo cũ nhất
Ngày thiết lập
Khoảng cách ngắn nhất
khoảng cách
khoảng cách xa nhất
khoảng cách
Năm xây dựng mới nhất
Năm xây dựng
Năm xây dựng cũ nhất
Năm xây dựng
Cập nhật mới nhất
Cập nhật
Cập nhật cũ nhất
Cập nhật
Nhà sản xuất A đến Z
nhà chế tạo
Nhà sản xuất Z đến A
nhà chế tạo
sự liên quan
sự liên quan
Đấu giá
bán đấu giá
Xe xếp bốn phía Kalmar/Irion EFY 30
Xe xếp bốn phía Kalmar/Irion EFY 30
Xe xếp bốn phía Kalmar/Irion EFY 30
Xe xếp bốn phía Kalmar/Irion EFY 30
Xe xếp bốn phía Kalmar/Irion EFY 30
Xe xếp bốn phía Kalmar/Irion EFY 30
Xe xếp bốn phía Kalmar/Irion EFY 30
Xe xếp bốn phía Kalmar/Irion EFY 30
Xe xếp bốn phía Kalmar/Irion EFY 30
Xe xếp bốn phía Kalmar/Irion EFY 30
Xe xếp bốn phía Kalmar/Irion EFY 30
Xe xếp bốn phía Kalmar/Irion EFY 30
Xe xếp bốn phía Kalmar/Irion EFY 30
Xe xếp bốn phía Kalmar/Irion EFY 30
Xe xếp bốn phía Kalmar/Irion EFY 30
Xe xếp bốn phía Kalmar/Irion EFY 30
Xe xếp bốn phía Kalmar/Irion EFY 30
kết thúc ở 
 T   giờ   Min   Sec  Phiên đấu giá đã kết thúc
nước Hà Lan Gelderland
9.630 km

Xe xếp bốn phía
Kalmar/IrionEFY 30

buyer-protection
Gọi
bán đấu giá
Trung tâm gia công 3 trục HURCO VMX60/40T
Trung tâm gia công 3 trục HURCO VMX60/40T
Trung tâm gia công 3 trục HURCO VMX60/40T
Trung tâm gia công 3 trục HURCO VMX60/40T
Trung tâm gia công 3 trục HURCO VMX60/40T
Trung tâm gia công 3 trục HURCO VMX60/40T
Trung tâm gia công 3 trục HURCO VMX60/40T
Trung tâm gia công 3 trục HURCO VMX60/40T
Trung tâm gia công 3 trục HURCO VMX60/40T
Trung tâm gia công 3 trục HURCO VMX60/40T
Trung tâm gia công 3 trục HURCO VMX60/40T
Trung tâm gia công 3 trục HURCO VMX60/40T
Trung tâm gia công 3 trục HURCO VMX60/40T
Trung tâm gia công 3 trục HURCO VMX60/40T
Trung tâm gia công 3 trục HURCO VMX60/40T
kết thúc ở 
 T   giờ   Min   Sec  Phiên đấu giá đã kết thúc
nước Bỉ
9.762 km

Trung tâm gia công 3 trục
HURCOVMX60/40T

buyer-protection
Gọi
bán đấu giá
Thiết bị đo bề mặt và đường viền Surfcom 1900 SD2-13
Thiết bị đo bề mặt và đường viền Surfcom 1900 SD2-13
Thiết bị đo bề mặt và đường viền Surfcom 1900 SD2-13
Thiết bị đo bề mặt và đường viền Surfcom 1900 SD2-13
kết thúc ở 
 T   giờ   Min   Sec  Phiên đấu giá đã kết thúc
nước Đức Saarland
9.639 km

Thiết bị đo bề mặt và đường viền
Surfcom1900 SD2-13

buyer-protection
Gọi
bán đấu giá
Máy tiện kiểu Thụy Sĩ Traub TNS 26 D
Máy tiện kiểu Thụy Sĩ Traub TNS 26 D
Máy tiện kiểu Thụy Sĩ Traub TNS 26 D
Máy tiện kiểu Thụy Sĩ Traub TNS 26 D
Máy tiện kiểu Thụy Sĩ Traub TNS 26 D
Máy tiện kiểu Thụy Sĩ Traub TNS 26 D
Máy tiện kiểu Thụy Sĩ Traub TNS 26 D
Máy tiện kiểu Thụy Sĩ Traub TNS 26 D
Máy tiện kiểu Thụy Sĩ Traub TNS 26 D
kết thúc ở 
 T   giờ   Min   Sec  Phiên đấu giá đã kết thúc
nước Đức Nordrhein-Westfalen
9.439 km

Máy tiện kiểu Thụy Sĩ
TraubTNS 26 D

buyer-protection
Gọi
bán đấu giá
Máy tiện cnc Gildemeister CTX 310
Máy tiện cnc Gildemeister CTX 310
Máy tiện cnc Gildemeister CTX 310
Máy tiện cnc Gildemeister CTX 310
Máy tiện cnc Gildemeister CTX 310
Máy tiện cnc Gildemeister CTX 310
Máy tiện cnc Gildemeister CTX 310
Máy tiện cnc Gildemeister CTX 310
kết thúc ở 
 T   giờ   Min   Sec  Phiên đấu giá đã kết thúc
nước Đức
9.544 km

Máy tiện cnc
GildemeisterCTX 310

buyer-protection
Gọi
bán đấu giá
Máy tiện cnc Spinner TC 42-MC
Máy tiện cnc Spinner TC 42-MC
Máy tiện cnc Spinner TC 42-MC
Máy tiện cnc Spinner TC 42-MC
Máy tiện cnc Spinner TC 42-MC
Máy tiện cnc Spinner TC 42-MC
Máy tiện cnc Spinner TC 42-MC
Máy tiện cnc Spinner TC 42-MC
kết thúc ở 
 T   giờ   Min   Sec  Phiên đấu giá đã kết thúc
nước Đức
9.544 km

Máy tiện cnc
SpinnerTC 42-MC

buyer-protection
Gọi
bán đấu giá
Xe nâng Linde H30D
Xe nâng Linde H30D
Xe nâng Linde H30D
Xe nâng Linde H30D
Xe nâng Linde H30D
Xe nâng Linde H30D
Xe nâng Linde H30D
Xe nâng Linde H30D
Xe nâng Linde H30D
Xe nâng Linde H30D
Xe nâng Linde H30D
Xe nâng Linde H30D
Xe nâng Linde H30D
Xe nâng Linde H30D
Xe nâng Linde H30D
Xe nâng Linde H30D
Xe nâng Linde H30D
Xe nâng Linde H30D
kết thúc ở 
 T   giờ   Min   Sec  Phiên đấu giá đã kết thúc
nước Hà Lan Gelderland
9.630 km

Xe nâng
LindeH30D

buyer-protection
Gọi
bán đấu giá
máy quét 3D ATOS Compact Scan 2M
máy quét 3D ATOS Compact Scan 2M
máy quét 3D ATOS Compact Scan 2M
kết thúc ở 
 T   giờ   Min   Sec  Phiên đấu giá đã kết thúc
nước Đức Saarland
9.639 km

máy quét 3D
ATOSCompact Scan 2M

buyer-protection
Gọi
bán đấu giá
Trung tâm gia công MASTERWOOD TEK 2000-TF
Trung tâm gia công MASTERWOOD TEK 2000-TF
Trung tâm gia công MASTERWOOD TEK 2000-TF
Trung tâm gia công MASTERWOOD TEK 2000-TF
Trung tâm gia công MASTERWOOD TEK 2000-TF
Trung tâm gia công MASTERWOOD TEK 2000-TF
Trung tâm gia công MASTERWOOD TEK 2000-TF
Trung tâm gia công MASTERWOOD TEK 2000-TF
Trung tâm gia công MASTERWOOD TEK 2000-TF
Trung tâm gia công MASTERWOOD TEK 2000-TF
Trung tâm gia công MASTERWOOD TEK 2000-TF
Trung tâm gia công MASTERWOOD TEK 2000-TF
Trung tâm gia công MASTERWOOD TEK 2000-TF
Trung tâm gia công MASTERWOOD TEK 2000-TF
Trung tâm gia công MASTERWOOD TEK 2000-TF
Trung tâm gia công MASTERWOOD TEK 2000-TF
Trung tâm gia công MASTERWOOD TEK 2000-TF
Trung tâm gia công MASTERWOOD TEK 2000-TF
kết thúc ở 
 T   giờ   Min   Sec  Phiên đấu giá đã kết thúc
nước Hà Lan Gelderland
9.630 km

Trung tâm gia công
MASTERWOODTEK 2000-TF

buyer-protection
Gọi
bán đấu giá
Máy đo tọa độ Carl Zeiss UMC 850
Máy đo tọa độ Carl Zeiss UMC 850
Máy đo tọa độ Carl Zeiss UMC 850
kết thúc ở 
 T   giờ   Min   Sec  Phiên đấu giá đã kết thúc
nước Đức Saarland
9.639 km

Máy đo tọa độ
Carl ZeissUMC 850

buyer-protection
Gọi
bán đấu giá
Máy phay bàn SCM ti155 ep
Máy phay bàn SCM ti155 ep
Máy phay bàn SCM ti155 ep
Máy phay bàn SCM ti155 ep
Máy phay bàn SCM ti155 ep
Máy phay bàn SCM ti155 ep
Máy phay bàn SCM ti155 ep
Máy phay bàn SCM ti155 ep
Máy phay bàn SCM ti155 ep
Máy phay bàn SCM ti155 ep
Máy phay bàn SCM ti155 ep
Máy phay bàn SCM ti155 ep
Máy phay bàn SCM ti155 ep
Máy phay bàn SCM ti155 ep
kết thúc ở 
 T   giờ   Min   Sec  Phiên đấu giá đã kết thúc
nước Hà Lan Gelderland
9.630 km

Máy phay bàn
SCMti155 ep

buyer-protection
Gọi
bán đấu giá
Máy đo tọa độ Carl Zeiss MC 850
Máy đo tọa độ Carl Zeiss MC 850
Máy đo tọa độ Carl Zeiss MC 850
Máy đo tọa độ Carl Zeiss MC 850
Máy đo tọa độ Carl Zeiss MC 850
kết thúc ở 
 T   giờ   Min   Sec  Phiên đấu giá đã kết thúc
nước Đức Saarland
9.639 km

Máy đo tọa độ
Carl ZeissMC 850

buyer-protection
Gọi
bán đấu giá
Bảng phân chia cưa ELCON 215 D
Bảng phân chia cưa ELCON 215 D
Bảng phân chia cưa ELCON 215 D
Bảng phân chia cưa ELCON 215 D
Bảng phân chia cưa ELCON 215 D
Bảng phân chia cưa ELCON 215 D
Bảng phân chia cưa ELCON 215 D
Bảng phân chia cưa ELCON 215 D
Bảng phân chia cưa ELCON 215 D
Bảng phân chia cưa ELCON 215 D
Bảng phân chia cưa ELCON 215 D
Bảng phân chia cưa ELCON 215 D
Bảng phân chia cưa ELCON 215 D
kết thúc ở 
 T   giờ   Min   Sec  Phiên đấu giá đã kết thúc
nước Hà Lan Gelderland
9.630 km

Bảng phân chia cưa
ELCON215 D

buyer-protection
Gọi
bán đấu giá
Máy đo tọa độ Carl Zeiss Contura Aktiv
Máy đo tọa độ Carl Zeiss Contura Aktiv
Máy đo tọa độ Carl Zeiss Contura Aktiv
Máy đo tọa độ Carl Zeiss Contura Aktiv
Máy đo tọa độ Carl Zeiss Contura Aktiv
kết thúc ở 
 T   giờ   Min   Sec  Phiên đấu giá đã kết thúc
nước Đức Saarland
9.639 km

Máy đo tọa độ
Carl ZeissContura Aktiv

buyer-protection
Gọi
bán đấu giá
Máy bào bốn mặt SCM Sintex NTE
Máy bào bốn mặt SCM Sintex NTE
Máy bào bốn mặt SCM Sintex NTE
Máy bào bốn mặt SCM Sintex NTE
Máy bào bốn mặt SCM Sintex NTE
Máy bào bốn mặt SCM Sintex NTE
Máy bào bốn mặt SCM Sintex NTE
Máy bào bốn mặt SCM Sintex NTE
Máy bào bốn mặt SCM Sintex NTE
Máy bào bốn mặt SCM Sintex NTE
Máy bào bốn mặt SCM Sintex NTE
Máy bào bốn mặt SCM Sintex NTE
Máy bào bốn mặt SCM Sintex NTE
kết thúc ở 
 T   giờ   Min   Sec  Phiên đấu giá đã kết thúc
nước Hà Lan Gelderland
9.630 km

Máy bào bốn mặt
SCMSintex NTE

buyer-protection
Gọi
bán đấu giá
Máy tiện cnc Gildemeister NEF 600 V3 - 5. Generation
Máy tiện cnc Gildemeister NEF 600 V3 - 5. Generation
Máy tiện cnc Gildemeister NEF 600 V3 - 5. Generation
Máy tiện cnc Gildemeister NEF 600 V3 - 5. Generation
Máy tiện cnc Gildemeister NEF 600 V3 - 5. Generation
Máy tiện cnc Gildemeister NEF 600 V3 - 5. Generation
Máy tiện cnc Gildemeister NEF 600 V3 - 5. Generation
Máy tiện cnc Gildemeister NEF 600 V3 - 5. Generation
Máy tiện cnc Gildemeister NEF 600 V3 - 5. Generation
Máy tiện cnc Gildemeister NEF 600 V3 - 5. Generation
Máy tiện cnc Gildemeister NEF 600 V3 - 5. Generation
Máy tiện cnc Gildemeister NEF 600 V3 - 5. Generation
Máy tiện cnc Gildemeister NEF 600 V3 - 5. Generation
kết thúc ở 
 T   giờ   Min   Sec  Phiên đấu giá đã kết thúc
nước Đức Saarland
9.639 km

Máy tiện cnc
GildemeisterNEF 600 V3 - 5. Generation

buyer-protection
Gọi
bán đấu giá
Xe nâng STILL RX60-40
Xe nâng STILL RX60-40
Xe nâng STILL RX60-40
Xe nâng STILL RX60-40
Xe nâng STILL RX60-40
Xe nâng STILL RX60-40
Xe nâng STILL RX60-40
Xe nâng STILL RX60-40
Xe nâng STILL RX60-40
Xe nâng STILL RX60-40
Xe nâng STILL RX60-40
Xe nâng STILL RX60-40
Xe nâng STILL RX60-40
Xe nâng STILL RX60-40
Xe nâng STILL RX60-40
kết thúc ở 
 T   giờ   Min   Sec  Phiên đấu giá đã kết thúc
nước Hà Lan Gelderland
9.630 km

Xe nâng
STILLRX60-40

buyer-protection
Gọi
bán đấu giá
Trung tâm gia công toàn cầu Deckel Maho DMU 80 eVo
Trung tâm gia công toàn cầu Deckel Maho DMU 80 eVo
Trung tâm gia công toàn cầu Deckel Maho DMU 80 eVo
Trung tâm gia công toàn cầu Deckel Maho DMU 80 eVo
Trung tâm gia công toàn cầu Deckel Maho DMU 80 eVo
Trung tâm gia công toàn cầu Deckel Maho DMU 80 eVo
Trung tâm gia công toàn cầu Deckel Maho DMU 80 eVo
Trung tâm gia công toàn cầu Deckel Maho DMU 80 eVo
Trung tâm gia công toàn cầu Deckel Maho DMU 80 eVo
Trung tâm gia công toàn cầu Deckel Maho DMU 80 eVo
Trung tâm gia công toàn cầu Deckel Maho DMU 80 eVo
Trung tâm gia công toàn cầu Deckel Maho DMU 80 eVo
Trung tâm gia công toàn cầu Deckel Maho DMU 80 eVo
Trung tâm gia công toàn cầu Deckel Maho DMU 80 eVo
Trung tâm gia công toàn cầu Deckel Maho DMU 80 eVo
Trung tâm gia công toàn cầu Deckel Maho DMU 80 eVo
Trung tâm gia công toàn cầu Deckel Maho DMU 80 eVo
Trung tâm gia công toàn cầu Deckel Maho DMU 80 eVo
Trung tâm gia công toàn cầu Deckel Maho DMU 80 eVo
Trung tâm gia công toàn cầu Deckel Maho DMU 80 eVo
Trung tâm gia công toàn cầu Deckel Maho DMU 80 eVo
Trung tâm gia công toàn cầu Deckel Maho DMU 80 eVo
Trung tâm gia công toàn cầu Deckel Maho DMU 80 eVo
Trung tâm gia công toàn cầu Deckel Maho DMU 80 eVo
kết thúc ở 
 T   giờ   Min   Sec  Phiên đấu giá đã kết thúc
nước Đức Saarland
9.639 km

Trung tâm gia công toàn cầu
Deckel MahoDMU 80 eVo

buyer-protection
Gọi
bán đấu giá
Tiếp cận xe tải STILL FM-X20SE
Tiếp cận xe tải STILL FM-X20SE
Tiếp cận xe tải STILL FM-X20SE
Tiếp cận xe tải STILL FM-X20SE
Tiếp cận xe tải STILL FM-X20SE
Tiếp cận xe tải STILL FM-X20SE
Tiếp cận xe tải STILL FM-X20SE
Tiếp cận xe tải STILL FM-X20SE
Tiếp cận xe tải STILL FM-X20SE
Tiếp cận xe tải STILL FM-X20SE
Tiếp cận xe tải STILL FM-X20SE
Tiếp cận xe tải STILL FM-X20SE
Tiếp cận xe tải STILL FM-X20SE
kết thúc ở 
 T   giờ   Min   Sec  Phiên đấu giá đã kết thúc
nước Hà Lan Gelderland
9.630 km

Tiếp cận xe tải
STILLFM-X20SE

buyer-protection
Gọi
bán đấu giá
Trung tâm gia công Deckel Maho DMU 95 monoBLOCK
Trung tâm gia công Deckel Maho DMU 95 monoBLOCK
Trung tâm gia công Deckel Maho DMU 95 monoBLOCK
Trung tâm gia công Deckel Maho DMU 95 monoBLOCK
Trung tâm gia công Deckel Maho DMU 95 monoBLOCK
Trung tâm gia công Deckel Maho DMU 95 monoBLOCK
Trung tâm gia công Deckel Maho DMU 95 monoBLOCK
Trung tâm gia công Deckel Maho DMU 95 monoBLOCK
Trung tâm gia công Deckel Maho DMU 95 monoBLOCK
Trung tâm gia công Deckel Maho DMU 95 monoBLOCK
Trung tâm gia công Deckel Maho DMU 95 monoBLOCK
Trung tâm gia công Deckel Maho DMU 95 monoBLOCK
Trung tâm gia công Deckel Maho DMU 95 monoBLOCK
Trung tâm gia công Deckel Maho DMU 95 monoBLOCK
kết thúc ở 
 T   giờ   Min   Sec  Phiên đấu giá đã kết thúc
nước Đức Saarland
9.639 km

Trung tâm gia công
Deckel MahoDMU 95 monoBLOCK

buyer-protection
Gọi
bán đấu giá
máy mài dao Reform Typ 8
máy mài dao Reform Typ 8
máy mài dao Reform Typ 8
máy mài dao Reform Typ 8
máy mài dao Reform Typ 8
máy mài dao Reform Typ 8
máy mài dao Reform Typ 8
máy mài dao Reform Typ 8
máy mài dao Reform Typ 8
máy mài dao Reform Typ 8
máy mài dao Reform Typ 8
máy mài dao Reform Typ 8
máy mài dao Reform Typ 8
kết thúc ở 
 T   giờ   Min   Sec  Phiên đấu giá đã kết thúc
nước Hà Lan Gelderland
9.630 km

máy mài dao
ReformTyp 8

buyer-protection
Gọi
bán đấu giá
Máy cắt plasma Hypertherm MAX100
Máy cắt plasma Hypertherm MAX100
Máy cắt plasma Hypertherm MAX100
Máy cắt plasma Hypertherm MAX100
Máy cắt plasma Hypertherm MAX100
Máy cắt plasma Hypertherm MAX100
Máy cắt plasma Hypertherm MAX100
Máy cắt plasma Hypertherm MAX100
Máy cắt plasma Hypertherm MAX100
kết thúc ở 
 T   giờ   Min   Sec  Phiên đấu giá đã kết thúc
nước Hà Lan Gelderland
9.630 km

Máy cắt plasma
HyperthermMAX100

buyer-protection
Gọi
bán đấu giá
Kéo cắt Beyeler C5150x6
Kéo cắt Beyeler C5150x6
Kéo cắt Beyeler C5150x6
Kéo cắt Beyeler C5150x6
Kéo cắt Beyeler C5150x6
Kéo cắt Beyeler C5150x6
Kéo cắt Beyeler C5150x6
kết thúc ở 
 T   giờ   Min   Sec  Phiên đấu giá đã kết thúc
nước Hà Lan Gelderland
9.630 km

Kéo cắt
BeyelerC5150x6

buyer-protection
Gọi
bán đấu giá
Hệ thống khai thác cố định Modesta MKF 4810
Hệ thống khai thác cố định Modesta MKF 4810
Hệ thống khai thác cố định Modesta MKF 4810
Hệ thống khai thác cố định Modesta MKF 4810
Hệ thống khai thác cố định Modesta MKF 4810
Hệ thống khai thác cố định Modesta MKF 4810
Hệ thống khai thác cố định Modesta MKF 4810
Hệ thống khai thác cố định Modesta MKF 4810
Hệ thống khai thác cố định Modesta MKF 4810
kết thúc ở 
 T   giờ   Min   Sec  Phiên đấu giá đã kết thúc
nước Hà Lan Gelderland
9.630 km

Hệ thống khai thác cố định
ModestaMKF 4810

buyer-protection
Gọi
bán đấu giá
Máy phay giường ANAYAK FBZ-HV-2500
Máy phay giường ANAYAK FBZ-HV-2500
Máy phay giường ANAYAK FBZ-HV-2500
Máy phay giường ANAYAK FBZ-HV-2500
Máy phay giường ANAYAK FBZ-HV-2500
Máy phay giường ANAYAK FBZ-HV-2500
Máy phay giường ANAYAK FBZ-HV-2500
Máy phay giường ANAYAK FBZ-HV-2500
Máy phay giường ANAYAK FBZ-HV-2500
Máy phay giường ANAYAK FBZ-HV-2500
Máy phay giường ANAYAK FBZ-HV-2500
Máy phay giường ANAYAK FBZ-HV-2500
Máy phay giường ANAYAK FBZ-HV-2500
Máy phay giường ANAYAK FBZ-HV-2500
Máy phay giường ANAYAK FBZ-HV-2500
Máy phay giường ANAYAK FBZ-HV-2500
Máy phay giường ANAYAK FBZ-HV-2500
Máy phay giường ANAYAK FBZ-HV-2500
kết thúc ở 
 T   giờ   Min   Sec  Phiên đấu giá đã kết thúc
nước Hà Lan Gelderland
9.630 km

Máy phay giường
ANAYAKFBZ-HV-2500

buyer-protection
Gọi