AMBIX TRADE s.r.o.

AMBIX TRADE s.r.o. kết thúc Klopina:

Đại lý này vẫn chưa nhập mô tả công ty.

Ông Radek Tylšar
Klopina 168
78973 Klopina
Cộng hòa Séc

Nhiều quảng cáo đã phân loại và ưu đãi máy:
Máy cắt cạnh DOPPSTART DRM120

1 x DOPPSTART DRM120 verge mower Color: orange Year of manufacture: 1997 Machine number: 1043 Weight in kg approx.: 810 Begad0a Condition: used Storage location of the goods: Barn... ...


máy cắt bờ kè HYDRAG BM4810

1 x HYDRAG BM4810 embankment mower with mulching head and work basket Mowing head width 100 Color: orange Year of manufacture: 2003 Begadqu Machine number: 2003-61789 (229255) Cond... ...


máy cắt cỏ Mulag

1 x MULAG branch saw 4 saw blades, working width 180 color: orange Nl2tsnac Condition: used Storage location of the goods: barn... ...