Hồi hương mua được sử dụng

Vị trí của bạn không được công nhận (Thay đổi)
Nhập địa chỉ e-mail
hoặc
Di chuyển
6

-SỬ DỤNG - XUYÊN TÂM KHOAN MÁY VỚI KHỐI LẬP PHƯƠNG BERGONZI FS 1000

Matelica (MC), ÝÝ vị trí đại lý
8699 km
sẵn sàng cho hoạt động (sử dụng)


hồi hư...
Hàng ngày

Máy mới qua email!

Được thông báo!
6

Bình phương edgebanding máy Biesse Stream SB 2 10.5

Terre Roveresche, ÝÝ vị trí đại lý
8698 km
2002
sẵn sàng cho hoạt động (sử dụng)
4

Đơn vị nhồi

Düren, ĐứcĐức
9006 km
sẵn sàng cho hoạt động (sử dụng)
10

Bình phương edgebanding máy Stefani *Monomatic SOFT-FORMING

Terre Roveresche, ÝÝ vị trí đại lý
8698 km
2001
sẵn sàng cho hoạt động (sử dụng)
9

Góc / khối lập phương Cast iron Angle plate 1200 x 500 x 800 mm

Babberich, Hà LanHà Lan vị trí đại lý
8999 km
sẵn sàng cho hoạt động (sử dụng)
11

Bình phương edgebanding máy Stefani Major

Terre Roveresche, ÝÝ vị trí đại lý
8698 km
2003
sẵn sàng cho hoạt động (sử dụng)
1

Góc / khối lập phương (4 x ) Cast irion box table 1710 x 1000 x 1020 mm

Babberich, Hà LanHà Lan vị trí đại lý
8999 km
sẵn sàng cho hoạt động (sử dụng)
10

Góc / khối lập phương (2x) Angle plate cast iron 3000 x 1250 x 1450 mm

Babberich, Hà LanHà Lan vị trí đại lý
8999 km
sẵn sàng cho hoạt động (sử dụng)
15

Góc / khối lập phương (4x) Angle plates 5500 x 2100 x 1000 mm

Babberich, Hà LanHà Lan vị trí đại lý
8999 km
sẵn sàng cho hoạt động (sử dụng)


hồi hư...
Hàng ngày

Máy mới qua email!

Được thông báo!

để

để

Thay đổi tìm kiếm
HỒI HƯƠNG
BáN NGAY LậP TứC
với các nhà lãnh đạo thị trường trên toàn thế giới từ 0,79 EUR cho mỗi danh sách.
Tìm hiểu thêm ngay bây giờ


Điện thoại: +49 (0) 201 857 86 112
hoặc bán ngay lập tức
Hãy thử các Machineseeker app bây giờ!
Machineseeker app cho iPhone Android .