Direct sale of shearing press "COPEX" 1000Tn (1990)

Loại hình

Đấu giá trực tuyến

Bắt đầu - Kết thúc

12.03.2019 16:00 - 08.05.2019 16:00

Thị xã

08006 Barcelona
Spanien
 
Mô tả về bán đấu giá

Shear press " COPEX"; Model: 1000; Year:1990; Observations: Max. capacity: 1.000Tn; box lenght: 8 meters; With 4 motors of 90kW.

GUTINVEST INTERNATIONAL ASSETS

Thị xã

08006 BARCELONA
Tây Ban Nha

Liên hệ

Điện thoại: +34 / 932696282
Người liên hệ: Victor Gutiérrez
Internet: GUTINVEST INTERNATIONAL ASSETS
Hãy thử các Machineseeker app bây giờ!
Machineseeker app cho iPhone Android .