Online auction of two AMADA laser cutting machines, Mod. LC 3015 years: 2006-2007

Loại hình

Đấu giá trực tuyến

Bắt đầu - Kết thúc

25.03.2019 16:00 - 30.04.2019 16:00

Thị xã

Barcelona
Spanien
 
Mô tả về bán đấu giá

1 - AMADA Laser cutting machine with automatic storage system 2007 Mod. LC 3015 XI-NT + ASLUL-300 X1; 2 - AMADA Laser cutting machine 2006 Mod. LC 3015 XI. Visits by appointment.

GUTINVEST S.L.

Thị xã

08006 Barcelona
Tây Ban Nha

Liên hệ

Điện thoại: +34932696282 / +34617189068
Người liên hệ: Victor Gutiérrez
Internet: GUTINVEST S.L.
Hãy thử các Machineseeker app bây giờ!
Machineseeker app cho iPhone Android .